زیر گروه 2

زیر گروه 3

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ریاضی - فیزیک - شیمی

دروس عمومی

دوس عمومی برای تمام گروه‌های آزمایشی یکی است.

زبان و ادبیات فارسی - زبان عربی - فرهنگ و معارف اسلامی - زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی)تاريخ : سه شنبه ۵ بهمن۱۳۸۹ | 17 PM | نویسنده : فاطمه سلیمانی{دبیرستان دخترانه شاهد} |